Online Advertising สร้างยอดการขายเฉลี่ยทั่วโลกสูงถึง 375 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งยังเพิ่มฐานลูกค้า สร้างรายได้ และการเติบโตให้ธุรกิจอีกด้วย MarketingGuru พร้อมที่จะให้บริการโฆษณาออนไลน์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านของการรับรู้ และยอดขายด้วยเช่นกัน

พันธมิตรของเรา

เราช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาออนไลน์ พร้อมทั้งสร้างยอดขาย บนแพลตฟอร์มชั้นนำของโลก

MarketingGuru พร้อมขับเคลื่อนประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เราเป็น Digital Marketing Agency ทีช่วยคุณหาลูกค้า ด้วยการบริการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งทำให้กลุ่มธุรกิจลูกค้าของเรานั้น เติบโตได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของธุรกิจทั้ง CPC, CPM ซึ่งสามารถปรับให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแบรนด์ได้ ประหยัดงบประมาณ จ่ายเท่าที่จำเป็น ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจซื้อสินค้าและบริการของคุณโดยเฉพาะ

ให้เราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ด้วยการโฆษณาและการตลาดออนไลน์วันนี้!

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

บริการของเรา

นำเสนอ Online Advertising ที่เหมาะสมกับรูปแบบและความต้องการของธุรกิจคุณ

Google Ads

เพิ่มการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งนำเสนอโปรไฟล์ที่โดดเด่น ของธุรกิจบน google

เรียนรู้เพิ่มเติม

Facebook Ads

สร้างความโดดเด่นและได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ชม และกลุ่มเป้าหมายบน Facebook

เรียนรู้เพิ่มเติม

Taboola Ads

เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงแคมเปญและสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ โดยการใช้ Taboola

เรียนรู้เพิ่มเติม

Line Ads

เข้าถึงผู้ใช้งาน ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ โดยการโฆษณาผ่าน LINE

เรียนรู้เพิ่มเติม

Tik Tok Ads

เพิ่มความได้เปรียบทางการตลาดออนไลน์ และขับเคลื่อนธุรกิจให้โดดเด่น โดยการใช้ TikTok

เรียนรู้เพิ่มเติม

Online Advertising ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร ?

ด้วยประสบการณ์ของเรา และนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์

เพิ่มการรับรู้

สร้างความโดดเด่นให้ผู้คนเกิดการจดจำธุรกิจได้มากขึ้น

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เข้าถึงคนที่พร้อมซื้อสินค้าของคุณด้วยคอนเทนต์ที่ใช่

สร้างยอดขาย

ยอดขายเพิ่มขึ้น โดยการใช้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

รักษาฐานลูกค้า

สร้างความพึงพอใจและเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าให้เป็นผู้สนับสนุนธุรกิจ

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโฆษณาออนไลน์ ให้กับแบรนด์ของคุณ