ผู้ใข้งานของ Facebook เข้าเยี่ยมชมเพจประเภทธุรกิจท้องถิ่นทุกสัปดาห์

2 ใน 3 ส่วน

ช่องทางออนไลน์ที่สร้างการมีส่วนร่วมสูงสุด

อันดับ 1

ช่องทางออนไลน์ที่สร้างการมีส่วนร่วมสูงสุด

7 ล้าน

มีการใช้โฆษณาบน Facebook อยู่ทั่วโลก

Online Marketing Facebook Campaign Online Advertising

Social Media Management

MarketingGuru มีบริการแพ็คเกจโฆษณาออนไลน์แบบรายเดือน อีกทั้งยังมีแพ็คเกจแบบกำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ โดยช่วยสร้างบัญชี Facebook ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเพิ่มประสิทธิภาพให้เช่นกัน

    MarketingGuru service for Facebook Management include :

  • บริการของ MarketingGuru สำหรับการจัดการ Facebook ประกอบไปด้วย
  • วางเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
  • สร้างกลยุทธ์ของคอนเทนต์และตารางการโพสต์
  • ทำการโฆษณาคอนเทนต์
  • จัดทำรายงานนำเสนอผลต่างๆรวมถึง KPI

Content Marketing

ประโยค Content is KING ยังคงสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมบน Facebbok การกำหนดเป้าหมายแและกลุ่มเป้าหมายถือเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยกลยุทธ์การทำ Content จะสามารถสร้างการเข้าถึง ตลอดจนสร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน

การจัดการ Content ในเพจของธุรกิจ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

Online Marketing Facebook Campaign Online Advertising
Online Marketing Facebook Campaign Online Advertising

KPI and Reports

ไม่ว่ากลยุทธฺในการทำ Facebook marketing จะเป็นอย่างไร จะได้ผลหรือไม่ เราจะจัดทำรายงานผลการจัดการที่ได้ เพื่อประเมินความคืบหน้า และวัดประสิทธิภาพในลำดับต่อไป

ซึ่งตัววัดผลที่เราใช้ เช่น Impression (การแสดงผล), Reach (การเข้าถึง), Click (จำนวนคลิก), Share (จำนวนแชร์), Facebook Referral Traffic (อัตราการเข้าชมหน้าเพจ) และอีกมากมาย ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยในการประเมินสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการทำ Facebook Marketing ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

บริการการจัดการ Facebook ของเรา

Account

ตั้งค่าบัญชีธุรกิจของ Facebook ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Social Media Strategy

วิเคราะห์กลุ่มผู้ชม ตลอดจนเป้าหมาย โดยสร้างกลยุทธ์ทาง Social media เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วม

Schedule Posting

สร้างสรรค์ Content มีทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และกำหนดช่วงเวลาในการเผยแพร่ โดยพิจารณาจากเวลาการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย

KPI

วิเคราะห์และรายงานผล โดยการใช้ตัวชี้วัดทางการตลาด เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงการจัดทำในครั้งต่อไป