ทำไมต้องทำการตลาดผ่าน LinkedIn?

4 out of 5 ส่วน

ของจำนวนผู้ใช้งาน ที่ตัดสินใช้เพื่อทำธุรกิจ

2 เท่า

ของอัตราการสร้างการมีส่วนร่วม เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ชม

อันดับ 1

แพลตฟอร์มของธุรกิจ B2B

เข้าถึงเครือข่ายกลุ่มผู้ชมของคุณ

ด้วยนักธุรกิจกว่า 620 ล้านคนบนแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในธุรกิจ B2B ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MarketingGuru ช่วยในการวางแผนและจัดเตรียมกลยุทธ์ของ Content marketing บน LinkedIn โดยใช้เครือข่ายมืออาชีพเพื่อสร้างโอกาสและเจาะลึกเกี่ยวกับการสร้างการขาย

Online Marketing Facebook Campaign Online Advertising
Online Marketing Facebook Campaign Online Advertising

ประะยุกต์ข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นมืออาชีพ

แพลตฟอร์มนี้มีความแตกต่างจากช่องทางอื่น ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวกับความสนใจ, ตำแหน่งของผู้คน และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับการตลาดแบบ B2B ช่วยให้ระบุโอกาสในการขายและสร้างการซื้อขายให้กับผู้ชมได้อย่างมีคุณภาพ

และด้วยข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เราสามารถทำการโฆาณาบน LinkedIn ให้กับเหล่านักธุรกิจระดับสูงตัดสินใจซื้อขายได้นั่นเอง

บริการการจัดการ LinkedIn ของเรา

Account

ช่วยตั้งค่าและตรวจสอบบัญชี LinkedIn เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Target Audience

ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม โดยวัดจากความสนใจเป็นหลัก เพื่อกำหนดได้อย่างถูกต้องg

Content Management

สร้าง Content ที่เน้นการมีส่วนร่วม และเผยแพร่ในเวลาที่กลุ่มผู้ชมนิยมใช้งาน

KPI

จัดทำรายงาน KPI เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิผลของการทำการตลาดในแต่ละครั้ง โดยใช้ตัววัดผลที่เหมาะสม